Polityka prywatności

Polityka Prywatności Wapeco sp. z o.o. obowiązuje wszystkich pracowników, klientów oraz użytkowników serwisu Wapeco.

Osoby, które nie zgadzają się z Polityką Prywatności Wapeco sp. z o.o., nie powinny odwiedzać serwisu, ani nabywać produktów Wapeco sp. z o.o.

Wapeco sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Wapeco sp. z o.o. pod żadnym pozorem nie sprzedaje ani nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych swoich klientów, partnerów i użytkowników serwisu.

Polityka Prywatności Wapeco sp. z o.o. nie dotyczy serwisów ani firm, których dane są umieszczone w serwisie Wapeco sp.z o.o.

Jakie dane zbieramy?
Dane zbierane automatycznie

Osoby odwiedzające nasz serwis, w trakcie korzystania z niego mogą zostać poproszone o podanie niektórych swoich danych (w większości przypadków może to być imię oraz adres e-mail). Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami

Osoby kontaktujące się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazują nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

Dane przekazywane podczas zawierania transakcji

Podczas zawierania transakcji zakupu, Klient może zostać poproszony o podanie pewnych danych swoich lub firmy, w imieniu której występują. W większości wypadków mogą to być dane kontaktowe.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

W żadnym wypadku nie będziemy udostępniali ani sprzedawali danych zebranych o Klientach, Partnerach, ani osobach odwiedzających nasz serwis podmiotom trzecim.

Dane zbierane podczas wizyty na naszym serwisie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych.

Dane zbierane w trakcie korespondencji, będą wykorzystane w celu odpowiedzi na zapytanie.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji. Mogą one zostać przekazane w celu realizacji transakcji, np. firmie transportowej. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe w celu dokonania zakupu.

Jednocześnie Wapeco sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Wapeco sp. z o.o. rozumie informacje dotyczące bezpośrednio jego serwisu oraz produktów, niekomercyjne listy, a także informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów Wapeco sp. z o.o.. Informacje komercyjne są filtrowane i wysyłane sporadycznie.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Projekt „Budowa Zakładu produkującego nowoczesne materiały budowlane z zastosowaniem innowacyjnej technologii” finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-30-037/09-00 z dnia 1 sierpnia 2012 r.