Misja Wapeco

Misją naszej firmy jest produkcja innowacyjnych i ekologicznych materiałów budowlanych, stosowanych w inżynierii komunikacyjnej, które zapewniają wysoką jakość infrastruktury komunikacyjnej oraz wysoki poziom bezpieczeństwa dla użytkowników.

Głównym celem WAPECO jest poszukiwanie materiałów, które będą w stanie zapewnić wysoką jakość konstrukcji drogowych, mostowych i lotniskowych. Wysoka jakość objawia się poprawą trwałości tych konstrukcji, poprzez zwiększenie ich wytrzymałości i odporności na działanie czynników zewnętrznych.

Na poprawie jakości infrastruktury skorzysta całe społeczeństwo z uwagi na fakt podwyższenia poziomu bezpieczeństwa oraz obniżenia kosztów transportu.

 • Prowadzimy aktywną działalność badawczo –rozwojową
 • Współpracujemy z wiodącymi ośrodkami badawczo –naukowymi
 • Produkujemy ekologiczne materiały budowlane
 • Tworzymy i wykorzystujemy technologie przyjazne środowisku
Historia Wapeco

W 2006 roku firma WAPECO Sp. z o.o. rozpoczęła prace nad projektami mającymi na celu stworzenie nowych, wcześniej nieprodukowanych materiałów budowlanych, wykorzystywanych przede wszystkim w inżynierii komunikacyjnej. Prace były prowadzone w stałej współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowo-badawczymi, takimi jak Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie, Polski Kongres Drogowy, Politechnika Częstochowska, Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Zielonogórski czy Politechnika Wrocławska. W ciągu czterech lat udało się nam przeprowadzić wiele badań naukowych i symulacji praktycznych zakończonych sukcesem; stworzyliśmy całkowicie innowacyjne produkty budowlane o wysokiej jakości oraz unikatową w skali światowej technologię produkcji!

Historia WAPECO Sp. z o.o.:

 • 2006 – rozpoczęcie prac zespołu naukowo-badawczego
 • 29.04.2007 – Pierwsze zgłoszenie patentowe Wapeco Sp. z o.o. w Urzędzie Patentowym RP
 •       Nr P-385075: Sposób wytwarzania cementu i spoiwa hydraulicznego oraz cement i spoiwo hydrauliczne oraz       sposób podnoszenia klasy cementu i zastosowanie cementu
 • 31.12.2007 – Kolejne zgłoszenia patentowe Wapeco Sp. z o.o. w Urzędzie Patentowym RP:
 •       [1]   Zgłoszenie patentowe Nr P-384198: Sposób wytwarzania spoiwa siarkowego, spoiwo siarkowe,       siarkobeton i sposób jego wytwarzania oraz zastosowanie produktu ciekłego pochodzącego z pirolizy polistyrenu
        [2]   Zgłoszenie patentowe Nr P-384199: Sposób wytwarzania spoiwa hydraulicznego w postaci aktywowanego       popiołu lotnego, aktywowany popiół lotny, spoiwo hydrauliczne, beton siarkowy lub cementowy, mieszanka       mineralno – asfaltowa oraz zastosowanie aktywowanego popiołu lotnego
 • 30.12.2008 – Pierwsze zgłoszenia patentowe WAPECO Sp. z o.o. w Europejskim Urzędzie Patentowym:
 •       [1]   Nr EP08173124.2: A method for producing sulphuric binding agent, a sulphuric binding agent,       sulphur concrete and a method for producing sulphur concrete and application of liquid product of polystyrene       pyrolysis
        [2]   Nr EP08173125.9: Method for producing hydraulic binding agent in a form of activated fly ash, activated fly       ash, hydraulic binding agent, sulphur or cement concrete, mineral-asphalt mixture and application of the       activated fly ash
 • 29.04.2009 – Kolejne zgłoszenie patentowe Wapeco Sp. z o.o. w Europejskim Urzędzie Patentowym
 • Nr EP09159128.9: A method for preparation of cement and hydraulic binding agent, the cement, and hydraulic binding agent, a method of enhancement of grade of the cement and an application of the cement

 • 24.06.2009 – produkty Wapeco Sp. z o.o. otrzymują Atest Higieniczny Nr HK/B/0868/01/2009 wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznegp
 • 30.07.2009 – WAPECO Sp. z o.o. otrzymuje Aprobatę Techniczną Nr AT/2009-03-2509 wydaną przez
 •      Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie na Dodatek do cementu, zaprawy i betonu– WAPECO i
        WAPECO I
 • 01.08.2009 – Zgłoszenie patentowe Wapeco Sp. z o.o. w Urzędzie Patentowym RP Nr P-388695:
 • Sposób badania podatności gruntu na zjawisko wzniosu kapilarnego oraz ocena wpływu związków chemicznych stosowanych w zimowym utrzymaniu dróg na wysadzinowość gruntów i ocena przydatności gruntu w budownictwie drogowym; • 10.08.2009 – WAPECO Sp. z o.o. otrzymuje Aprobatę Techniczną Nr AT/2009-03-2510 Instytutu
 •      Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie na Hydrauliczne spoiwo drogowe WAPECO I
 • 04.02.2011 – WAPECO Sp. z o.o. została Laureatem XII edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego pod
 •      patronatem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego „Przyjaźni środowisku”. Narodowa Rada Ekologiczna      wybrała Hydrauliczne spoiwa drogowe STABIL jako „Produkt Godny Polecenia” i określiła Wapeco Sp. z o.o.      mianem „Przedsiębiorstwo przyjazne środowisku”.
 • 15.06.2011 – WAPECO Sp. z o.o. została nagrodzona Złotym Certyfikatem Rzetelności.
 •    Jest to świadectwo niepodważalnej rzetelności i solidności przyznawane pod patronatem Krajowego   Rejestru Dłużników przez Kapitułę Rzetelnej Firmy dla najlepszych i najbardziej wiarygodnych      przedsiębiorstw w Polsce.
 • 09.12.2011 – Wapeco Sp. z o.o. otrzymała nominację do Europejskich Nagród Biznes dla Środowiska
 •      w kategorii Proces
 • 15.12.2011 – Wapeco Sp. z o.o. otrzymała Certyfikat Wiarygodności Biznesowej, przyznawany przez
 •      międzynarodowa wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet
 • 01.03.2012 – Wapeco Sp. z o.o. otrzymała nagrodę BUDOWLANA FIRMA ROKU 2011 w konkursie
 •      organizowanym przez magazyn Builder
 • 09.03.2012 – Wapeco Sp. z o.o. otrzymała nagrodę EUROPRODUKT 2011 w konkursie organizowanym
 •      przez Polskie Towarzystwo Handlowe pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Polskiej Agencji Rozwoju
       Przedsiębiorczości
Polityka wapeco

Posiadamy jasno zdefiniowaną politykę działalności! Wszyscy pracownicy znają i podzielają najważniejsze wartości spółki. ROZWÓJ, INNOWACJA, PRACA W GRUPIE, NAJWYŻSZA JAKOŚĆ PRODUKTÓW, BEZPIECZNE DROGI, EKOLOGIA to zasady, które determinują nasze realne działania.

Głównymi zasadami polityki WAPECO Sp. z o.o. są:

 • dążenie do ciągłego, efektywnego rozwoju przy jednoczesnym zachowaniu niezależności stopnia
 •      degradacji środowiska naturalnego od poziomu wzrostu gospodarczego
 • wytwarzanie produktów budowlanych mających pozytywny wpływ na poprawę jakości dróg i autostrad,
 •       co w konsekwencji przekłada się na bezpieczeństwo użytkowników dróg
 • spełnianie oczekiwań naszych Klientów poprzez oferowanie im produktów najwyższej jakości,
 •      zagwarantowanej przez Zakładową Kontrolę Produkcji
 • poszanowanie ograniczeń zasobów naturalnych oraz przeciwdziałanie i ograniczanie zanieczyszczania
 •      środowiska
 • aktywna działalność badawczo – rozwojowa, prowadzona w stałej współpracy z wiodącymi ośrodkami
 •      naukowo – badawczymi
 • polityka równych szans wobec obecnych pracowników firmy WAPECO oraz potencjalnych kandydatów

Projekt „Budowa Zakładu produkującego nowoczesne materiały budowlane z zastosowaniem innowacyjnej technologii” finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-30-037/09-00 z dnia 1 sierpnia 2012 r.